7. člen (organizirano prostovoljsko delo)

E-pošta natisni
7. člen
(organizirano prostovoljsko delo)

(1) Za organizirano prostovoljsko delo se šteje prostovoljsko delo, ki se izvaja v okviru dejavnosti pravnih oseb, katerih delovanje je v skladu z zakonom opredeljeno kot nepridobitno, in drugih organizacij, ki imajo status humanitarne organizacije, in se izvaja vsaj 1 uro na teden oziroma vsaj 4 ure na mesec oziroma vsaj 52 ur v enem letu.

(2) Kot organizirano prostovoljsko delo se šteje tudi prostovoljsko delo:
- voljenih in imenovanih funkcionarjev,
- strokovnjakov, ki prostovoljsko delo opravljajo na svojem strokovnem področju,
- prostovoljcev, ki organizirajo dejavnost prostovoljske organizacije ali organizirajo prostovoljsko delo.

Komentarji

Kaj pa prostovoljno delo, ki se izvaja v samoniklih centrih, kot so Metelkova, Rog, Pekarna, Izbruh ...? A to pomeni, da moramo ustanoviti pravno osebo (kar v takšnih primerih ni vedno možno!), da bi naše organizirano prostovoljno delo, ki koristi skupnemu dobremu, bilo primerljivo oziroma enako upoštevano kot delo bolj tipičnih (in že (zakonsko) priznanih) organizacijskih struktur.
Pri oblikovanju zakona smo se oprli na skupno odločitev, da zakon lahko ureja samo organizirano prostovoljsko delo, to pomeni prostovoljsko delo znotraj društev in drugih institucij. Bilo bi zelo omejujoče v kolikor bi zakon želel regulirati tudi neformlano pomoč, medsebojno pomoč med prijatelji ali špomoč civilnih iniciativ.
Vsekakor pa priznavamo njihov velik doprinos.
Mogoče bi se to lahko bolj poudarilo? Recimo s tem, da bi se zakon imenoval Zakon o organiziranem prostovoljnem delu? Ali pa še bolje z dodatnim členom, kjer bi se povedalo, da ne pokriva neorganiziraneg a prostovoljnega dela?
Pobude na to temo so že bile. Glede člena je najverjetneje iz pravniškega smisla že samo po sebi umevno, da če nečesa ne omenja da to ne ureja. Medtem ko pa se jasno izrazi organizirano nakaže na dejstvo, da pbstaja tudi še drugo. Kljub vsemu je zakon pravni dokument, zaradi tega bom moral povprašati za pravno mnenje.
Tudi sam ne vem kako je pravno glede tega, koliko nekateri so členi zakona povezani z drugimi členi zakona sami po sebi, brez da se izrecno sklicuje na njih med seboj. Namreč trenutno je res, da se v zakonu v 7. členu definira organizirano prostovoljno delo, ampak se tudi v 6. členu definira le prostovoljno delo (kar je seveda normalno, saj je organizirano podpomenka splošnega prostovoljnega), ampak po tem, ko se stvari definirajo, pa se v členih ne uporablja več eksplicitno, da se govori le o organiziranem prostovoljnem delu. Recimo v 11. členu pri pravicah iz samega člena ne izhaja, da govorimo o pravicah le prostovoljcev, ki delujejo v sklopu organizacije. In podobno tudi v 12. členu in naprej.

Sicer mene ne bi motilo, če bi določeni členi urejali tudi neorganizirano prostovoljno delo, ker nekateri členi so lahko splošni, ampak po drugi strani pa bi bilo super, da se pri tistih, za katere se želi, da se nanašajo na le na organizirano prostovoljno delo, ustrezno zapiše. Recimo v 11. členu s tem, da se zapiše, da gre za pravice prostovoljca v organiziranem prostovoljnem delu.

Kot sem že napisal, je mogoče to, da so členi splošno napisani v redu. Ker kot takšni lahko urejajo tudi ne(formalno)organizirano prostovoljno delo, ampak potem bi bilo potrebno celoten zakon preveriti v tem duhu in ga tudi tako zastaviti, ne pa da je to slučajen stranski produkt. (Vsaj jaz sem razumel, da niste želeli urejati z zakonom tega. Če pa ste ga posredno želeli, pa bi bilo dobro, da se to potem naredi malo bolj čisto in direktno.)
Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login

Zadnji komentarji

mednarodni-dan-prostovoljstva
video-s12-prostovoljstvo
prostovoljstvo-facebook

Obiskovalci na strani

Prisotni 2 gostov .