6. člen (prostovoljsko delo)

E-pošta natisni

6. člen
(prostovoljsko delo)
(1) Prostovoljsko delo je delo, ki ga po svoji svobodni odločitvi in brez pričakovanja materialnih koristi opravlja posameznik v dobro drugih ali za skupno javno korist v okviru nepridobitnih dejavnosti.
(2) Posameznik, ki opravlja prostovoljsko delo, je prostovoljec.

Komentarji

Mogoče, če želimo dodati v zakon ideološke ideje, bi lahko dodali, da se prostovoljno delo razlikuje od drugega dela v tem, da je vzrok, zakaj se ga kdo loti, drugačen, da se ne podreja logiki ekonomskega trga, povpraševanja in ponudbe, cen in podobnega, ampak se opravlja ne glede na njih.

Seveda me pa zanima, kako bo kdaj sodišče odločalo, kaj je bil vzrok nekoga za neko delo. Torej kaj je posameznik imel v mislih, ko se ga je lotil.
Motivi za prostovoljsko delo so različni in pri oblikovanju zakona nismo videli potrebe po vključitvi v definicijo. To, kar prostovoljsko delo definira od ostalih del je ravno način vključitve in cilj takšnega delovanja.
avatar Marjan Dvornik
0
 
 
Ker se sedaj pripravlja zakon o socialnem podjetništvu, bi bilo pametno narediti razmejitev med obema področjema, sicer obstaja možnost prekrivanja.
avatar Primoz Jamsek
0
 
 
Pozdravljeni,
Podajam vam trenutno besedilo tega člena:
(1) Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.

(2) Za prostovoljsko delo se ne šteje brezplačno opravljanje:

- dela, ki je v nasprotju s predpisi,
- dela, za katero je pogoj plačilo, druga premoženjska korist, oprostitev materialne obveznosti ali nagrada,
- dela, ki je namenjeno zgolj zadovoljevanju potreb članov v članski organizaciji in ni v splošno družbeno korist,
- dela, za katero je glede na naravo dela potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi,
- dela, če obveznost opravljanja temelji na pravnem poslu, ki ga ne določa ta zakon ali pa ga je ena oseba dolžna izvajati za drugo osebo na temelju zakona ali drugega predpisa ali na podlagi sodne odločbe,
- dela, ki je običajno v sorodstvenih, prijateljskih ali medsosedskih odnosih,
- dela, ki se ne izvaja na podlagi svobodne volje posameznika ali na način, kot ga določa ta zakon ter
- opravljanje neplačanega dela z namenom strokovnega usposabljanja, brez sklenitve delovnega razmerja (volontersko pripravništvo), v skladu zakonom, ki ureja delovna razmerja ali drugim zakonom.
Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login

Zadnji komentarji

mednarodni-dan-prostovoljstva
video-s12-prostovoljstvo
prostovoljstvo-facebook

Obiskovalci na strani

Prisotni 3 gostov .