28. člen (subvencioniranje stroškov prostovoljskega dela)

E-pošta natisni


28. člen
(subvencioniranje stroškov prostovoljskega dela)
(1) Vlada, regionalne in lokalne skupnosti, na območju katerih imajo prostovoljske organizacije svoj sedež, zagotavljajo sredstva za pokrivanje:
- stroškov zavarovanj prostovoljcev,
- stroškov usposabljanja in izobraževanja prostovoljcev,
- stroškov organiziranja prostovoljskega dela in mentorstva,
- stroškov ukrepov zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu za prostovoljce,
- delovanja mrež prostovoljskih organizacij,
- drugih stroškov, ki jih imajo prostovoljske organizacije z organiziranjem in izvajanjem prostovoljskega dela. (varianta: ločiti katere stroške pokriva država, regija ali lokalna skupnost)
(2) Subvencioniranje stroškov iz prvega odstavka tega člena se izvaja na podlagi javnih razpisov v skladu s predpisi, ki urejajo subvencioniranje iz javnih sredstev.
(3) Pri oblikovanju javnih razpisov za programe ali projekte, ki predvidevajo vključevanje prostovoljcev, so dolžni naročniki omogočiti prijavo vsem prostovoljskim organizacijam in priznavati oziroma upoštevati stroške, ki jih ima prostovoljska organizacija s prostovoljskim delom.

Komentarji

....predlagamo, da se v zakonu konkretno zapise, katera finančna sredstva pokriva država in katera lokalne skupnosti. Vemo, da je včasih težje prepričati lokalne odločevalce, zato se ne bodo mogli izmikati, ce jim bo zakon konkretno nalagal obveznosti. Najlepša hvala za vsa prizadevanja.
avatar Nika Močnik, DŠMS
0
 
 
Tudi meni se zdi bolj smiselno, da se točno specificira, katere stoške je dolžna kriti država, katere regija in katere lokalna skupnost. Predlagala bi, da stroške zavarovanj prostovoljcev in stroške ukrepov zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu za prostovoljce razporedite na lokalno ali regionalno raven.
Predloge bomo obravnavali na enemu izmed naslednjih sestankov delovne skupine, ko bo ponovno tema Zakon o prostovoljstvu. Trenutno smo pustili nedifinirano, saj bi lahko natančnejše razdelitve financiranja uredilo telo, ki bo pristojno za izvajanje in nadzor zakona.
Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login