10. člen (prostovoljske organizacije)

E-pošta natisni

10. člen
(prostovoljske organizacije)
(1) Prostovoljske organizacije so pravne osebe, katerih delovanje je po zakonu opredeljeno kot nepridobitno in druge organizacije, ki imajo status humanitarne organizacije, ki zbirajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo v korist te organizacije ali za druge organizacije, in organizacije v korist katerih se opravlja prostovoljsko delo. Javni zavodi ne morejo zbirati in usposabljati prostovoljcev za druge organizacije ter organizirati prostovoljskega dela za druge organizacije.
(2) Če sta v zvezi z izvajanjem prostovoljskega dela udeleženi dve organizaciji (organizacija, ki zbira prostovoljce, jih usposablja in organizira prostovoljsko delo) in organizacija, v korist katere se prostovoljsko delo opravlja, se morata organizaciji dogovoriti glede izvrševanja dolžnosti do prostovoljca, kot jih določa ta zakon.

Komentarji

avatar Nika Močnik, DŠMS
0
 
 
Manjkata DVE vejici.

Prostovoljske organizacije so pravne osebe, katerih delovanje je po zakonu opredeljeno kot nepridobitno, in druge organizacije, ki imajo status humanitarne organizacije, ki zbirajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo v korist te organizacije ali za druge organizacije, in organizacije, v korist katerih se opravlja prostovoljsko delo. Javni zavodi ne morejo zbirati in usposabljati prostovoljcev za druge organizacije ter organizirati prostovoljskega dela za druge organizacije.
Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login

Zadnji komentarji

mednarodni-dan-prostovoljstva
video-s12-prostovoljstvo
prostovoljstvo-facebook

Obiskovalci na strani

Prisotni 6 gostov .