18. člen (povrnitev stroškov in nagrada)

E-pošta natisni

18. člen
(povrnitev stroškov in nagrada)
(1) Prostovoljska organizacija je dolžna, če z dogovorom ni drugače dogovorjeno,
prostovoljcu povrniti vsaj naslednje stroške:
- stroške za pot od doma do mesta opravljanja prostovoljskega dela v višini, kot jo za zaposlene določa kolektivna pogodba za dejavnost, ki jo opravlja prostovoljska organizacija,
- dejanske stroške, povezane s potjo in bivanjem v tujini, če gre za prostovoljsko delo v tujini.
(2) Glede povrnitve drugih stroškov se lahko prostovoljec in prostovoljska organizacija dogovorita z dogovorom.
(3) Stroški iz prvega odstavka se prostovoljcu izplačujejo mesečno, v primerih večjih stroškov, povezanih s prostovoljskim delom v tujini, pa lahko tudi vnaprej. Stroški, ki so prostovoljcu izplačani v višini, kot jo opredeljuje uredba Vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, so dohodki prostovoljca, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za odmero dohodnine.
(4) Prostovoljska organizacija lahko prostovoljca za opravljeno prostovoljsko delo nagradi v denarni, materialni ali nematerialni obliki, za prostovoljsko delo v tujini pa mu lahko izplača tudi znesek za osebne potrebe.
(5) Zneski iz predhodnega odstavka do višine 20% povprečne bruto minimalne plače v gospodarstvu za preteklo leto, pri čemer dnevno izplačilo ne sme preseči 1/365 tega zneska, so dohodki prostovoljca, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za odmero dohodnine.
(6) Prostovoljska organizacija glede izplačil prostovoljcu, ki se po tem členu ne vštevajo v davčno osnovo za odmero dohodnine ni zavezana plačati davkov ali prispevkov.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login

Zadnji komentarji

mednarodni-dan-prostovoljstva
video-s12-prostovoljstvo
prostovoljstvo-facebook

Obiskovalci na strani

Prisotni 12 gostov .