O NEVLADNIH DS | FORUMSKA PRAVILA | POSLOVNIK | OBJAVLJANJE | POROČILA | MNENJA IN KOMENTARJI | POMOČ
Dobrodošel-a! Prijava Registracija

Napredno

Komentarji na Predlog Zakona o prostovoljstvu

Vabljeni k posredovanju splošnih komentarjev na širši kontekst Predloga Zakona o prostovoljstvu. Za objavo prispevka na forumu ni potrebna registracija. 
Zadeva Ogledi Sporočil Zadnje sporočilo

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem Predloga Zakona o prostovoljstvu

napisal-a Simon Delakorda
6.832 1 15-07-2010, 20:57
Zadnje sporočilo napisal-a Simon Delakorda

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve Predloga Zakona o prostovoljstvu

napisal-a Simon Delakorda
6.912 1 15-07-2010, 20:56
Zadnje sporočilo napisal-a Simon Delakorda

3. Ocena finančnih posledic predloga zakona na državni proračun in druga javna finančna sredstva

napisal-a Simon Delakorda
6.754 1 15-07-2010, 20:54
Zadnje sporočilo napisal-a Simon Delakorda

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti predlagane ureditve prave Evropske unije

napisal-a Simon Delakorda
6.795 1 15-07-2010, 20:52
Zadnje sporočilo napisal-a Simon Delakorda

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona

napisal-a Simon Delakorda
6.695 1 15-07-2010, 20:51
Zadnje sporočilo napisal-a Simon Delakorda

6. Pravilnik o izvajanju Zakona o prostovoljstvu

napisal-a Simon Delakorda
6.930 1 15-07-2010, 20:47
Zadnje sporočilo napisal-a Simon Delakorda

7. Uredba o podrobnejši ureditvi podelitve nagrade in priznanj republike Slovenije za prostovoljstvo

napisal-a Simon Delakorda
6.187 1 15-07-2010, 20:45
Zadnje sporočilo napisal-a Simon Delakorda