O NEVLADNIH DS | FORUMSKA PRAVILA | POSLOVNIK | OBJAVLJANJE | POROČILA | MNENJA IN KOMENTARJI | POMOČ
Dobrodošel-a! Prijava Ustvarite nov profil

Napredno

Forum nevladne delovne skupine za ureditev položaja prostovoljstva

forum moderirata NVO predstavnici Tereza Novak in Helena Zevnik, ki sta zadolženi za odpiranje novih tem, odgovarjanje na pobude ipd. Sodelujejo lahko neregistrirani in registrirani uporabniki – s tem, da lahko mnenje in komentar o delu NDS ali predstavnik da samo registriran uporabnik. 
O NEVLADNIH DS

Nevladne delovne skupine za civilni dialog, sistemsko-pravni okvir, zaposlovanje v NVO, financiranje NVO in prostovoljstvo so bile ustanovljene z namenom tekoče ter čim kvalitetnejše komunikacije med nevladnimi sektorjem in njegovimi predstavniki v področnih delovnih skupinah vladne Medresorske delovne skupine za usklajevanje odprtih vprašanj na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami. S tem bomo lahko dosegli širšo participacijo NVO pri reševanju vprašanj, povezanih s podpornim okoljem za delovanje nevladnega sektorja, ter posledično tudi čim bolj usklajena ter tem kvalitetnejša stališča, ki jih bodo naši predstavniki zastopali pred vlado.

 

Sodelovanje v delovnih skupinah je povsem odprto in svobodno, njihovo delovanje pa podrobneje ureja Poslovnik DS.

 

Tehnično jih podpira CNVOS, za spletno komuniciranje pa je vzpostavljen spletni forum. Ta je namenjen zbiranju različnih gradiv (predlogov, obvestil o sejah in gradiv, ki jih bodo predstavniki prejeli s strani Vlade, poročil predstavnikov ipd.), preko njega pa tudi potekajo usklajevanja skupnih stališč.

 

Ocene, mnenja, komentarje in pritožbe nad delom nevladnih delovnih skupin ali predstavnikov NVO v področnih delovnih skupinah vladne Medresorske delovne skupine za usklajevanje odprtih vprašanj na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami je mogoče oddati na (pod)forumu Mnenja in komentarji k delu NDS in NVO predstavnikov. Zaradi preverljivosti jih lahko oddajo samo registrirani uporabniki. Lahko pa se jih posreduje tudi na info@cnvos.si ali CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

 

OPOMBA: delovna skupina za ureditev položaja prostovoljstva deluje že januarja 2008, ko je bila na 6. kongresu prostovoljstva na Bledu imenovana delovna skupina za sistemsko ureditev prostovoljstva.