O NEVLADNIH DS | FORUMSKA PRAVILA | POSLOVNIK | OBJAVLJANJE | POROČILA | MNENJA IN KOMENTARJI | POMOČ
Dobrodošel-a! Prijava Ustvarite nov profil

Napredno

Forum nevladne delovne skupine za ureditev položaja prostovoljstva

forum moderirata NVO predstavnici Tereza Novak in Helena Zevnik, ki sta zadolženi za odpiranje novih tem, odgovarjanje na pobude ipd. Sodelujejo lahko neregistrirani in registrirani uporabniki – s tem, da lahko mnenje in komentar o delu NDS ali predstavnik da samo registriran uporabnik. 
Forumska pravila

Pravila | Druga načela | Moderiranje | Pod črto

 

Spletni forum nevladnih delovnih skupin je javno dostopen spletni forum. Namenjen je moderirani razpravi o vprašanjih, s katerimi se ukvarjajo nevladne delovne skupine za civilni dialog, sistemsko-pravni okvir, financiranje NVO ter zaposlovanje v NVO.
Na forumu veljajo temeljna načela komunikacijske etike, kar pomeni:


(a) da je vsakomur dovoljeno sodelovati v razpravi,
(b) da lahko vsak sodelujoči postavi katerokoli trditev, ki je vsebinsko povezana s temo,
(c) da lahko vsak sodelujoči postavi pod vprašaj katerokoli trditev.


Čeprav je razprava vsebinsko povsem v rokah sodelujočih, pa v njej veljajo nekatera obča komunikacijska pravila. Z vstopom v forum se sodelujoči zavežejo, da jih bodo upoštevali.

 

Pravila razpravljanja na Spletnem forumu nevladnih delovnih skupin

1. Objavljajo se zgolj prispevki, ki so v (neposredni ali posredni) povezavi s temo foruma. Biti morajo smiselni, v primeru navajanja podatkov pa tudi resnični.
2. Prepovedane so vse oblike nestrpnosti in sovražnega govora. Enako velja za žaljenje, nadlegovanje in nasilje ter vse, kar je v nasprotju z zakonom.
3. Glede citiranja, navajanja avtorstva, povzemanja ipd. veljajo običajna pravila.
4. Vsi prispevki so javno dostopni.
5. Prispevki, ki kršijo navedena pravila, bodo odstranjeni in arhivirani v posebni rubriki, kjer bodo na voljo za vpogled.

 

Druga načela

Ob tem se od sodelujočih pričakuje (ne pa tudi terja), da upoštevajo še naslednja načela:
1. Prispevki naj bodo pregledni ter po možnosti ne krajši od ene povedi. Za obsežne prispevke je priporočljivo, da se jih objavi v obliki priponke, v polju za besedilo pa na kratko povzame.
2. Sklicevanje na predhodne prispevke naj bo kratko in zgoščeno.
3. Prispevki naj bodo pravopisno in stilistično ustrezni.
4. Za trditve o tretji osebi naj se navajajo viri.
5. Razprava naj bo podvržena načelom vljudnega, spoštljivega in preudarnega komuniciranja.

 

Moderiranje

Forum moderirajo predstavniki NVO v področnih delovnih skupinah vladne Medresorske delovne skupine za usklajevanje odprtih vprašanj na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami, in sicer:


• Forum skupine za ureditev položaja prostovoljstva: Tereza Novak, Helena Zevnik,
• Forum skupine za civilni dialog: Vida Wagner Ogorelec, Goran Forbici,
• Forum skupine za sistemsko-pravni okvir: Tina Divjak, Anita Zotlar Mlakar,
• Forum skupine za financiranje NVO: Iva Devetak, Marko Funkl,
• Forum skupine za zaposlovanje v NVO: Nada Kirn Špolar, Aleš Germovšek

 

Med naloge moderatorjev sodi ob usmerjanju razprave in usklajevanju skupnih NVO stališč tudi skrb za upoštevanje forumskih pravil in načel, opravljajo pa tudi ostale naloge, določene s Poslovnikom DS.


Delo moderatorjev je podvrženo javni presoji! Mnenja, komentarje in pritožbe nanj je mogoče podati v (pod)forumu Mnenja in komentarji k delu NDS in NVO predstavnikov, posreduje pa se jih lahko tudi na info@cnvos.si ali CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.
Pravico do posega v objavljene prispevke si pridržuje tudi INePA kot tisti, ki je kot lastnik domene tudi pravno odgovoren za objavljene vsebine. Morebitne intervencije INePA se omejujejo izključno na prispevke, ki bi širili nestrpnost ali bili kako drugače v nasprotju z zakonom.
Poročila skupin in predstavnikov, ki jih predvideva Poslovnik DS, se sprotno objavljajo v rubriki Poročila.

 

Pod črto

Spletni forum nevladnih delovnih skupin se vpisuje v sodobna prizadevanja po rabi elektronskih orodij pri sodelovanju javnosti pri oblikovanju javnih predpisov in politik. Gre za t.i. procese e-participacije, ki so del t.i. elektronske demokracije, tj. demokracije, v kateri je uporaba elektronskih orodij polnopravni sestavni del demokratičnih procesov (od informiranja in komunikacije ter posvetovanj z javnostmi pa do samih procesov odločanja, kot so npr. elektronske volitve).
Več o pojmu, načelih, mehanizmih, orodjih … e-participacije si lahko, denimo, preberete TUKAJ in TUKAJ, o slovenskih prizadevanjih v smeri širšega razvoja e-participacije in e-demokracije pa predvsem TUKAJ. Na teh povezavah so dostopne tudi nadaljnje.