29.10.10 - Vlada sprejela predlog Zakona o prostovoljstvu

E-pošta natisni

S predlogom Zakona o prostovoljstvu se področje prostovoljstva v Republiki Sloveniji prvič normativno ureja. Predlog zakona določa minimalne pogoje za prostovoljce in prostovoljske organizacije ter za organiziranje in opravljanje prostovoljskega dela, določa pomen prostovoljstva, opredeljuje pojme, temeljna načela in pogoje za opravljanje organiziranega prostovoljskega dela, pravice in obveznosti prostovoljcev in prostovoljskih organizacij ter vlogo države, lokalnih skupnosti, prostovoljskih in nepridobitnih organizacij pri spodbujanju in razvoju organiziranega prostovoljstva.

S predlogom Zakona o prostovoljstvu se prav tako ureja širše področje družbeno koristnega dela posameznika in prostovoljskih organizacij, ki s svojimi aktivnostmi, znanjem in izkušnjami pomembno prispevajo k dvigu življenjskega standarda posameznikov in celotne družbe. Zakon sledi ustavnim in obče človeškim vrednotam in načelom o razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. Za namen spodbujanja prostovoljstva je predvidena priprava strategije razvoja prostovoljstva, ki jo bo Vlada RS sprejemala za obdobje petih let.

Več...

Vir: Slovenska filantropija

 

 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login