4.12.08 - Skupna izjava ob svetovnem dnevu prostovoljstva

E-pošta natisni

Skupna izjava CNVOS, Slovenske filantropije, Evropskega parlamenta – Informacijske pisarne za Slovenijo in Informacijskega urada Sveta Evrope v RS ob svetovnem dnevu prostovoljstva

Ob 5. decembru, mednarodnem dnevu prostovoljstva, želimo vse zgoraj omenjene organizacije izraziti našo podporo prostovoljstvu, ki mu pri naših aktivnostih namenjamo posebno pozornost.

Ob tej priložnosti želimo javnost opozoriti na številne dokumente in pobude (Evropsko konvencijo o spodbujanju dolgoročnega mednarodnega prostovoljnega dela mladih, Priporočila o mobilnosti mladih prostovoljcev v Evropi, Evropsko leto prostovoljstva 2011, Etični kodeks prostovoljnega dela), ki smo jih sprejele zgoraj omenjene organizacije in prostovoljstvu namenjajo zasluženo pozornost ter poudarjajo našo zavezo, da soustvarjamo pogoje, v katerih se lahko prostovoljstvo še okrepi.

Zavedamo se namreč, da (mednarodno) prostovoljstvo pomembno prispeva k neformalnemu izobraževanju, medkulturnim projektom ter pridobivanju evropske zavesti. Verjamemo, da (mednarodno) dolgoročno prostovoljsko delo, ki zagotavlja neformalno izobraževanje tako za prostovoljce kot tudi za druge ljudi, s katerimi sodelujejo, predstavlja priložnost, da se naučijo, kaj pomeni solidarnost in kako jo spodbujati.

Želimo, da se ovrednoti prispevek, ki ga prostovoljstvo daje h gospodarski in socialni koheziji, ne le na evropski, temveč tudi na nacionalni in lokalni ravni. Prepričani smo namreč, da prostovoljstvo predstavlja podarjen čas in energijo, ki služita v dobrobit celotni skupnosti in zvišujeta nivo bivanja v njej. S tem pa se izboljšujejo tudi drugi pogoji za zdravo družbo, kar pomeni tudi večjo ustvarjalnost in inovativnost ljudi in s tem povezano rast.

Čeprav je prostovoljstvo stvar svobodne odločitve posameznika, se zavedamo, da lahko nevladne, državne in evropske institucije soustvarjamo ugodne pogoje, ki spodbujajo prostovoljno delo ter usmerjajo prebivalce k prostovoljnemu udejstvovanju. Evropske institucije so na tem področju že veliko storile in veliko pripravljajo tudi za prihodnost – nujno pa bi se morala tem aktivnostim pridružiti tudi Slovenija, ne le deklarativno, temveč s konkretnimi ukrepi in pravno ureditvijo prostovoljnega dela na nivoju države in tudi lokalnih skupnosti.

S to skupno izjavo želimo poudariti širok pomen prostovoljstva in zavzeti trdno stališče, da je prostovoljno delo neprecenljivega pomena za posamezno državo in tudi širšo skupnost.

- ZAVEZA ZA KREPITEV PROSTOVOLJSTVA, SODELOVANJA in RAZVOJA -

Izjava bo podrobneje predstavljena na novinarski konferenci, ki bo potekala jutri, 5. decembra ob 15.00 v Cankarjevem domu, dvorana M3/4.

Vljudno vabljeni!

Skupna izjava ob svetovnem dnevu prostovoljstva (108 Kb).

Evropska konvencija o spodbujanju dolgoročnega prostovoljstva mladih (51 Kb)

 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login