5.12.08 - Zaključki foruma ob svetovnem dnevu prostovoljstva

E-pošta natisni

Zaključki Foruma z naslovom Sistemska ureditev prostovoljstva

Na forumu smo predstavniki nevladnih organizacij razpravljali o predlogu zakona o prostovoljskem delu skupaj s predstavniki vlade in državnega sveta.

Delovna skupina, ki jo je imenoval 6. slovenski kongres prostovoljstva je preučila različne možnosti zakonske ureditve prostovoljstva in predstavila revidiran osnutek zakona o prostovoljskem delu, ki je bil Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve predan že leta 2004.

Na forumu so bili poleg predstavnikov nevladnih organizacij prisotni še državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojen za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, Jožef Školč, predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za javno upravo in Državnega sveta. Vsi so izrazili svojo podporo zakonski ureditvi prostovoljstva in se zavezali k sodelovanju. Forum je potrdil nujnost sprejetja zakona, vsi prisotni so se strinjali, da je potreben in predstavlja to, kar predstavniki nevladnih organizacij menimo, da bi moral zajemati.

Delovna skupina se bo takoj po novem letu še zadnjič sestala, premislila vse posredovane komentarje in prepustila nadaljevanje obravnavanja zakona medresorski skupini, ki jo bo sklicalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. S to skupino, bodo sodelovali tudi izbrani predstavniki nevladnih organizacij. Postopek izbire članov delovne skupine bo predvidoma začel teči v naslednjem tednu.

Forum je izpostavil tudi nujnost enotnosti med nevladnimi organizacijami in da je na tej stopnji priložnost, da jo s skupno podporo zakonu tudi izrazimo. Zavedamo se, da zakonska ureditev ne more odpraviti vseh težav s katerimi se pri organizaciji prostovoljskega dela srečujemo nevladne organizacije, je pa to pot po kateri lahko izboljšamo pogoje za organizirano prostovoljsko delo.

Delovna skupina za sistemsko ureditev prostovoljstva ima še veliko dela, sestajala se bo še naprej vsak prvi četrtek v mesecu in vabljeni so vsi, ki bi želeli sodelovati. Vse informacije o delu skupine so dostopne na www.prostovoljstvo.org.

Forum je potekal 5. decembra 2008, v organizaciji Slovenske filantropije.

 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login