Učinki peticije

V tem sklopu bodo objavljeni odzivi Republike Slovenije (Ministrstva RS za zdravje, predsednika države RS in predsednika vlade RS) na peticijo ter informacije o učinkih peticije (uresničenih zahtevah) v kontekstu civilnega dialoga.

14. januar 2010 - Predaja podpisov peticije in pobud za dopolnitev ZOUTI in sofinanciranje NVO na področju zdravja Ministrstvu za zdravje RS, direktorici Direktorata za javno zdravje, Mojci Gruntar Činč, dr. med.