14.1.10 Predaja podpisov peticije in pobud za dopolnitev ZOUTI in sofinanciranje NVO na področju zdravja

Spoštovani,

vsebinska mreža "NVO varujejo naše zdravje“ vključuje dvaintrideset nevladnih organizacij v RS. Deluje nacionalno in mednarodno ter se pri svojem delu ukvarja z informiranjem, mreženjem, krepitvijo in participacijo nevladnih organizacij, ki delujejo na področju zdravja.

Civilna družba igra in bo tudi v prihodnosti igrala pomembno vlogo pri oblikovanju in doseganju ciljev v zdravstvu. Še posebej je pomembna dejavnost na področjih, ki lahko plemenitijo in dopolnjujejo delo Evropske unije in držav članic za zagotavljanje zdravja njenih državljanov.

Nevladne organizacije lahko ob podpori države in prenosu nekaterih storitev iz javnega sektorja občutno doprinesemo k zmanjšanju vodilnih dejavnikov tveganja za bolezni in umrljivosti v RS in EU.

Delegacija vsebinske mreže "NVO varujejo naše zdravje" je 14.01.2010 Ministrstvu za zdravje RS, direktorici Direktorata za javno zdravje, Mojci Gruntar Činč, dr.med. predala pobude za dopolnitev ZOUTI in sofinanciranje NVO na področju zdravja. V delegaciji smo bili Mihaela Lovše, univ.dipl.org, vodja vsebinske mreže, Tomaž Čakš, dr.med., nacionalni sodelavec SZO za tobak v Sloveniji, dr. Maca Jogan, dipl. soc., zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani, Darija Lorbek, univ.dipl.soc., predstavnica društva Mladi in tobak in Milan Horjak, univ.dipl.prav., sodelavec v vsebinski mreži.

Predlagali smo:

1. vzpostavitev sistema Tobačnega evra za sofinanciranje preventivnih dejavnosti nevladnih organizacij, ki delujejo na področju zdravja v RS,
2. vzpostavitev specializiranih trgovin za prodajo tobačnih izdelkov s prepovedjo reklam in vzpostavitev pisarne za tobačno kontrolo po vzoru Irske.

Več v dokumentu Zakonske pobude za permanentno sofinanciranje nevladnih organizacij, ki delujejo na področju zdravja 305.26 Kb.

Ministrstvo bo predloge preučilo in je hkrati izrazilo podporo in pohvalo našim dozdajšnjim prizadevanjem.

Lep pozdrav, Mihaela Lovše, v.m.s, univ.dipl.org.
vodja vsebinske mreže NVO za zdravje