Odziv Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Odziv Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na posredovane pripombe na predlog Družinskega zakonika (18.11.2009, pdf, 65 kb)

Ministrstvo oziroma drug pristojen organ preuči mnenja in pripombe javnosti in jih v primeru sprejemljivosti na primeren način upošteva pri pripravi predpisa, v svetovnem spletu pa objavi obrazloženo stališče, v katerem se opredeli do mnenja in pripomb javnosti, ter navede razloge za upoštevanje oziroma njihovo neupoštevanje pri pripravi predpisa.
{!jomcomment}