Dialog EP


Dobrodošli, Obiskovalec!
Prosimo, da se Prijavite ali Registrirate.    Ste izgubili geslo?
Go to bottom Pošlji odgovor Priljubljena: 0
TEMA: Zaključki razprave in priporočila
#75
FOCUS ()
Kliknite tukaj za ogled profila tega uporabnika
Rojstni dan:
Zaključki razprave in priporočila Pred 13 Leti, 10 Meseci  
Zaklju?ki razprave in priporo?ila

1. Sodelovanje MEP v debatah
Ugotovili smo, da je v bodo?e pomembno, da na podobnih sre?anjih oz. posvetovanjih sodelujejo tudi predstavniki EP oz. poslanke in poslanci EP. Brez njihove prisotnosti je te�ko ocenjevati, kako se lahko izbolj�a sodelovanje.

2. Odgovarjanje na pobude NVO
?eprav se zavedamo, da MEP prejmejo veliko pobud in pozivov, menimo, da bi bilo sodelovanje mogo?e bistveno izbolj�ati, ?e bi na pobude, prejete s strani NVO, MEP tudi odgovorili. Nenehno po�iljanje stali�? brez povratne informacije na dolgi rok ne pomeni dobrega sodelovanja, saj gre za strogo enosmerno komunikacijo, ki ne vodi v konstruktiven dialog.

3. Redna sre?anja slovenskih MEP s slovenskimi okoljskimi NVO
Neformalna sre?anja so lahko izjemno pomembna za bolj�e sodelovanje, zato predlagamo, da MEP, ki jih zanima dialog s NVO organizirajo/sodelujejo na neformalnih sre?anjih z NVO, npr. enkrat letno ali ob obravnavi dolo?enih smernic.

4. Obve�?anje o svojem delu preko novic/mailing list
Za bolj�o komunikacijo predlagamo, da MEP o svojem delu na okoljski zakonodaji obve�?ajo preko novic. Res je, da so vsi datumi zasedanj in teme zasedanj objavljeni na spletu, toda preko npr. avtomati?nih obvestil bi bilo zanimivo prejemati datume obravnave dolo?ene teme. S tem bi se vsaj delno preseglo pomanjkanje kapacitet NVO za sledenje dela EP.

5. Sofinanciranje delovanja NVO
Delo na politikah je dejavnost NVO, ki je le izjemno redko sofinancirana s strani na�ih financerjev. Projektne dejavnosti so ponavadi �e nekako pokrite, delo na politikah pa niti zdale? ne. Zato bi bilo koristno, ?e bi podpora EP za NVO podpirala delo na politikah, ne pa samo projektov. Mo�nost, da NVO prejema podporo za delo na politiki bi najverjetneje imela zelo pozitiven vpliv na sodelovanje z institucijami kot je EP.

6. Povezovanje NVO in skupno nastopanje
Za bolj�e sodelovanje lahko marsikaj naredimo tudi NVO same. Eden od prvih korakov bi bilo povezovanje in skupno nastopanje NVO. Po eni strani je res, da je raznolikost mnenj NVO lahko vir dobrih informacij in osnova za dobro razpravo, vendar pa je v nekaterih primerih mogo?e stali�?a povezovati in v sodelovanju z institucijami EU nastopati skupaj.
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
Go to top Pošlji odgovor
Poganja FireBoardnaloži zadnje poslana sporočila na namizje