Dialog EP


Dobrodošli, Obiskovalec!
Prosimo, da se Prijavite ali Registrirate.    Ste izgubili geslo?
Odg:Stanje in možnosti dialoga med EP in NVO (1 Gleda to stran) (1) )
Go to bottom Pošlji odgovor Priljubljena: 0
TEMA: Odg:Stanje in možnosti dialoga med EP in NVO
#92
Odg:Stanje in možnosti dialoga med EP in NVO Pred 12 Leti, 10 Meseci  
- Z delom Evropskega parlamenta na podro?ju star�evstva in dru�ine smo seznanjeni. Njegovo delo temelji na nedemokrati?ni splo�ni volilne pravici, ki priznava volilne glasove in s tem politi?no vrednost samo polnoletnim dr�avljanom. Evropski parlament oz. Evropska komisija ne moreta pozitivno vplivati na dru�insko politiko. Evropska dru�inska politika ne more upo�tevati dru�ine kot osnovne ekonomske celice dru�be in vodi splo�no �kodljivo vojno proti dru�ini. Posledica te vojne je nizka rodnost, zmanj�evanje ekonomsko aktivne generacije, staranje prebivalstva in drugi ekonomsko-demografski problemi.

- Pobude na evropske poslance smo �e naslovili.

- Nismo �e bili seznanjeni z ustreznimi pobudami evropskih mre�, ki naj bi bile naslovljene na Evropski parlament. Ko bomo o taki pobudi ali mo�nosti obve�?eni, jo bomo v In�titutu za star�evstvo in dru�ino ustrezno upo�tevali.

- Takega dogodka smo se udele�ili.

Anton Bajec
In�titut za star�evstvo in dru�ino
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
      Teme Avtor Datum
    thread link
Stanje in monosti dialoga med EP in NVO
Damjan Beton 13/12/2007 09:53
    thread link
thread linkthread link Odg:Stanje in možnosti dialoga med EP in NVO
Anton Bajec 22/01/2008 11:08
    thread link
thread linkthread link Odg:Stanje in možnosti dialoga med EP in NVO
Anton Bajec 22/01/2008 11:10
Go to top Pošlji odgovor
Poganja FireBoardnaloži zadnje poslana sporočila na namizje