Dialog EP


Dobrodošli, Obiskovalec!
Prosimo, da se Prijavite ali Registrirate.    Ste izgubili geslo?
Go to bottom Pošlji odgovor Priljubljena: 0
TEMA: Sodi pornografija zgolj na podro?je govora?
#9
Sodi pornografija zgolj na podro?je govora? Pred 13 Leti, 1 Meseci  
Izhodi?e razprave

Resolucije evropskega parlamenta in direktiva o televiziji brez meja evropskega parlamenta in sveta opredeljujejo pornografijo, jo ume?ajo v iri drubeni kontekst in usmerjajo drave ?lanice EU k ustreznemu ravnanju s pornografijo.

Trditev

Evropski parlament definira pornografijo kot delovanje, ki je »sistemati?na praksa izkori?anja in podrejanja na podlagi spola, ki enske prikraja (...) in prispeva k neenakosti spolov, k e tako neenakim strukturam mo?i v drubi in k enski podrejenosti in moki dominaciji.«

Problematika

V Sloveniji prevladuje miljenje, da sodi pornografija na podro?je »zgolj« govora. V tem smislu je glavni argument proti omejevanju pornografije pravica do svobodnega izraanja.

Vpraanja za debato

- Kateri so argumenti za in proti pojmovanju pornografije kot ne?esa, kar je samo stvar izraanja in (seksualne) domiljije?

- Je pornografija res nekaj, kar nima zveze s stvarnimi razmerji med ljudmi, e posebno mokimi in enskami?

- ?e pojmujemo pornografijo tako kot Evropski parlament, torej kot prakso diskriminacije ensk, kaj bi lahko naredil Evropski parlament, da bi pomagal nevladnim organizacijam v dravah ?lanicah uveljaviti takno pojmovanje pornografije?

Vljudno vabljeni k razpravi,

Renata ribar
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
Go to top Pošlji odgovor
Poganja FireBoardnaloži zadnje poslana sporočila na namizje