Dialog EP


Dobrodošli, Obiskovalec!
Prosimo, da se Prijavite ali Registrirate.    Ste izgubili geslo?
Go to bottom Pošlji odgovor Priljubljena: 0
TEMA: Uvodna vprašanja k razpravi
#2
Uvodna vprašanja k razpravi Pred 12 Leti, 6 Meseci  
Ste seznanjeni z delom Evropskega parlamenta na svojem podro?ju delovanja?

Ste že kdaj naslovili predloge/pripombe/pobude na evropske poslance?

Se vklju?ujete v pobude evropskih mrež, ki so naslovljene na Evropski parlament?

Ste se udeležili kakšnega sre?anja/dogodka, ki so ga v Evropskem parlamentu organizirale evropske mreže?
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#30
Odg:Uvodna vprašanja k razpravi Pred 12 Leti, 5 Meseci  
Vse nevladne organizacije bi se morale organizirati v skupno mrežo (pri je pomembna struktura), kjer bi bila ena krovna organizacija na vrhu, pod njo pa bi bile mreže razporejene po podro?jih (npr. mednarodne študentske organizacije - BEST, AEGEE, ESN; delavske organizacije, itd.).

Bila bi spletna stran vseh nevladnih organizacij in forum ter organizirane konference, kjer bi se udeleževali predstavniki/predstavnice krovne organizacije nekega podro?ja, da konferenca ne bi bila prevelika.

Nevladne organizacije lahko naredijo za boljši dialog z Evropskim parlamentom naslednje:

1. Aktivno sodelujejo v mrežah oz. v kvalitetnem mreženju, kje ima vsaka mreža svoj statut, sedež in delovne skupine. Ko vodilni predstavnik zapusti organizacijo, bi moral predati delo dalje (kaj je dobro, kaj je slabo) in postopoma novega predstavnika vklju?iti na mednarodni nivo.

2. Preko slovenskih poslancev, ki so v Evropskem parlamentu, posredujejo ideje.

3. Spremljajo dogajanje na evropski ravni.

4. Ve?jo prepoznavnost organizacij.

Jasmina Jakopi?
ŠOUM
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#31
Odg:Uvodna vprašanja k razpravi Pred 12 Leti, 5 Meseci  
Vzpostaviti zastopstvo nevladnih organizacij v Bruslju in kontaktiranje slovenskih MEPs v Ljubljani.

Blaž Kova?
AIS
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#32
Odg:Uvodna vprašanja k razpravi Pred 12 Leti, 5 Meseci  
Izvajanje kvalitetnih projektov, ki ve?ajo prepoznavnost in ve?ajo vpliv.

Povezovanje med nevladnimi organizacijami na sorodnih podro?jih.

Silvo Plešnik
ŠOUM
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#33
Odg:Uvodna vprašanja k razpravi Pred 12 Leti, 5 Meseci  
Ve?je mreženje, informiranje o politikah Evropske unije, izobraževanje o delovanju EU in njenih institucij.

Ustanovitev združenj nevladnih organizacij, ki bi se pokrivala s podro?ji delovanja Evropske komisije in bi bile vklju?ena v proces oblikovanja politik Evropske unije.

Veronika Vodlan
ZPMS, Informacijski urad SE
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#34
Odg:Uvodna vprašanja k razpravi Pred 12 Leti, 5 Meseci  
Povezovanje nevladnih organizacij v ve?jo krovno organizacijo, znotraj katere je delo razdeljeno na sektorje (sociala, kultura,...).

Agresiven pristop nevladnih organizacij napram Evropskemu parlamentu.

Tomislav Petrovi?
Študentska organizacija Univerze v Mariboru
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
Go to top Pošlji odgovor
Poganja FireBoardnaloĹľi zadnje poslana sporoÄŤila na namizje