Dialog EP


Dobrodošli, Obiskovalec!
Prosimo, da se Prijavite ali Registrirate.    Ste izgubili geslo?
Go to bottom Pošlji odgovor Priljubljena: 0
TEMA: Vprašanja za razpravo
#8
Vprašanja za razpravo Pred 14 Leti  
Izhodiš?e razprave

Dokumenti OZN in EU, ki opredeljujejo položaj deklic v EU in usmerjajo k njegovemu izboljšanju, beležijo podro?ja, na katerih je treba spodbujati napredek. Ta obsegajo zdravje, tudi spolno in reproduktivno, izobrazbo, navade in prakse v kulturi, nasilje (tudi spolno), spolno izkoriš?anje in trgovino z ljudmi, delo, oborožene konflikte, revš?ino, položaj manjšin in aktivno udeležbo v družbeno politi?nem življenju.

Problematika

Dokumenti, ki so nastali v okviru EU, posebej poudarjajo pomen izobraževanja deklic in deklet. Tudi resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. 9. 2007 o enakosti moških in žensk omenja deklice zgolj v zvezi z izobraževanjem. Podatki iz evropske baze podatkov Eurostat pa kažejo, da deklice z izjemo nekaj držav na podro?ju sekundarnega in poklicnega izobraževanja izkazujejo boljše rezultate. Hkrati se šolajo na podro?jih, ki so bolj »ženska«, na »moških« podro?jih jih je malo. Slovenija pri tem beleži zelo slabe rezultate, na podro?ju izobraževanja, ki pokriva znanosti, matematiko in ra?unalništvo, je celo druga najslabša v Evropi, za las pred Poljsko. O?itno je, da postaja bolj kot sama izobraženost problem družbeno kulturna tradicionalnost.

Vprašanja za razpravo

1. Bi moral Evropski parlament kompleksno obravnavati položaj deklic?

2. Bi moral Evropski parlament položaj deklic obdelati posebej, ne tematsko skupaj z otroki, mladino in ženskami?

3. Kateri družbeni pojavi najbolj vplivajo na tradicionalno delitev vlog med spoloma, ki se za?enja že v otroštvu?
a) neozaveš?enost staršev ter navade in predsodki v družini
b) tradicionalne podobe spolov v šolskih u?benikih
c) lo?itev otrok po spolu pri aktivnostih v vrtcu in v šoli
d) medijski prikazi spolov
e) prikazi spolnih vlog v otroških in mladinskih igrah, literaturi in filmih
f) tradicionalni prikazi moških in žensk v elektronskih igrah, na internetnih straneh in mobilnih portalih s poudarkom na moškem nasilju in ženski seksualnosti
g) pornografska seksualnost

4. Na kakšen na?in bi lahko nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z otroki in mladino, vplivale na družbena in kulturna okolja, ki so pomembna za razvoj in vlogo deklic?
a) s kampanjami za vsestransko opolnomo?enje deklic
b) s programi za spolno in reproduktivno vzgojo deklic
c) s programi za ra?unalniško pismenost
d) s te?aji za družbenopoliti?no vklju?evanje deklic
e) s te?aji borilnih veš?in za deklice
f) s programi za medijsko opismenjevanje deklic

5. Katere izkušnje, mnenja in znanja, ki se navezujejo na položaj deklic, bi slovenske nevladne organizacije lahko posredovale Evropskemu parlamentu?

Vljudno vabljeni k razpravi,

Renata Šribar
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
Go to top Pošlji odgovor
Poganja FireBoardnaloĹľi zadnje poslana sporoÄŤila na namizje