Dialog EP


Dobrodošli, Obiskovalec!
Prosimo, da se Prijavite ali Registrirate.    Ste izgubili geslo?
Go to bottom Pošlji odgovor Priljubljena: 0
TEMA: Odg:Vprašanja za razpravo
#7
Vpraanja za razpravo Pred 14 Leti  
Izhodi?e razprave

Dokumenti Evropskega parlamenta, ki se ukvarjajo z razli?nimi vpraanji s podro?ja enakosti spolov, praviloma poudarjajo pomen informiranja, ena od sedmih pristojnosti Odbora EP za pravice ensk in enakost spolov pa je informacijska politika o enskah. Na drugi strani lahko vidimo, da se enakost spolov kot pojem in cilj v Sloveniji le po?asi uveljavlja in je v javnosti redko prisotna.

Vpraanja za razpravo

1. Ali mislite, da mediji v Sloveniji dovolj dobro predstavljajo dejavnosti Odbora EP za pravice ensk in enakost spolov in dokumente Evropskega parlamenta s tega podro?ja? Kako bi lahko Evropski parlament dosegel boljo informiranost o vpraanjih, ki se ti?ejo enakosti spolov?

2. Kako bi lahko Evropski parlament pomagal nevladnim organizacijam v dravah ?lanicah, da bi imele bolji dostop do informacij o njegovem delu in delu drugih institucij Evropske unije glede vpraanj enakosti spolov?

3. V Odboru EP za pravice ensk in enakost spolov ni nobene poslanke oz. poslanca iz Slovenije. Ali mislite, da bi bila informiranost nevladnih organizacij v Sloveniji na tem podro?ju bolja, ?e bi nae poslanke / poslanci neposredno sodelovali v Odboru? Kako bi lahko dosegli, da bi ena od poslank / poslancev iz Slovenije v naslednjem mandatu bila ?lanica tega Odbora?

Vljudno vabljeni k razpravi.

Mojca Dobnikar
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#63
Odg:Vpraanja za razpravo Pred 13 Leti, 12 Meseci  
1. Slovenske medije tovrstna tematika ne zanima preve?, prav tako tudi politike in gospodarstva ne, vsaj tistih ne, ki imajo dolo?en vpliv in mo? na usmerjanje drubeno politi?nega ivljenja v Sloveniji.
Pred dnevi je bil v angl.?asopisu Independent objavljen obiren ?lanek o vodilnih vlogah ensk v posameznih dravah EU. Slovenija ni omenjena, se ne pojavlja niti med prvo estnjsterico drav EU, med katerimi so na prvih mestih skandinavske drave. Velika Britanija je na petem mestu, pa se novinarka s sogovorniki sprauje in raziskuje,kako dose?i vidneje mesto v EU glede poloaja ensk. Pri nas se podobne razprave v medijih najve?krat pojavljajo zgolj pred volitvami in po volitvah, ko za?udeno ugotavljamo, da se lahko primerjamo s vplivom ensk v politiki in gospodarstvu zgolj s tistimi dravami, o kateri smo Slovenke in Slovenci prepri?ani, da so civilizacijsko in kulturno za nami.

2. S irjenjem informacij preko medijev in finan?no podporo NVO za organizacijo okroglih miz tudi v odro?nejih krajih Slovenije. iva razprava je e vedno najbolja spodbuda za odpiranje dilem, izzivov in pojasnjevanj o dolo?eni problematiki, ki je nekako postavljena na stranski tir.

3. Na tretje vpraanje bom odgovorila jutri.

Lep pozdrav Danica
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#66
Odg:Vprašanja za razpravo Pred 13 Leti, 11 Meseci  
Sporo?ilo objavila djorda, 15. 12. 2007 ob 00:12 v temi "Odgovor na vpra�.3.". Sporo?ilo prestavil v temo "Vpra�anja za razpravo" Simon Delakorda, 18.12.2007 ob 21.25.

3. Morda bi morali navesti vzrok, kako to da ni v EP za pravice �ensk in enakost spolov nobene poslanke oz. poslanca. Ali nas ta tematika ne prizadeva dovolj? Ni za nas dovolj pomembna in so na�e poslanke in poslanci premalo aktivni v tej smeri?Ali pa je vzrok tudi v tem, ker se o problemu �ensk govori predvsem v akademskih krogih, zanemarja pa se tista populacija �ensk, ki so najbolj prizadete in verjetno tudi najbolj diskriminirane. Diskriminacija �ensk v Slov. je �e vedno zelo prikrita, ni prave volje, da bi jo razodevali, ker bi se morebiti za?ela odvijati zgodba, ki nam ne bi bila ravno v ?ast.
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
Go to top Pošlji odgovor
Poganja FireBoardnaloži zadnje poslana sporočila na namizje