Dialog EP


Dobrodošli, Obiskovalec!
Prosimo, da se Prijavite ali Registrirate.    Ste izgubili geslo?
Go to bottom Pošlji odgovor Priljubljena: 0
TEMA: Odg:Uvodna vprašanja k razpravi
#41
Odg:Uvodna vpraanja k razpravi Pred 14 Leti  
Zdruevanje v skupine / centre nevladnih organizacij.

Davor Grobelnik
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#60
Odg:Uvodna vpraanja k razpravi Pred 13 Leti, 12 Meseci  
Sporo?ilo objavil Sre?ko Prislan, 12.12.2007 ob 9.43 v temi "Kaj lahko Evropski parlament naredi za bolji dialog z NVO?". Sporo?ilo prestavil v temo " Kaj lahko NVO naredijo za bolji dialog z Evropskim parlamentom?" Simon Delakorda, 13.12.2007 ob 00.31.

Nevladne organizacije moramo postati gonilo razvoja demokracije v vsaki dravi in celotni Evropi. Brez razvoja demokracije ne bo napredka za vse ljudi in civilno drubo, ki jo najbolj avtenti?no predstavljajo prav NVO.

Trenutne razmere razvitega kapitalizma in tudi v Evropi so grajene na sistemu sile ali mo?i. Kdor nima mo?i lahko ima super ideje ali kvalitetne informacije (pobude ali predloge) pa z njimi ne uspe, ampak jih najve?krat podari (ali pod ceno proda) drugim po legalnih kanalih sistema, da se z njimi le-ti potem kitijo in si prisvajajo zasluge za uspeh ali jih drago prodajajo drugim za davko-pla?evalski denar!

Moje prepri?anje je, da si moramo nevladne organizacije najprej izboriti ustrezno entiteto in vlogo v svoji dravi in namesto nevladja oblikovati "neprofitni sektor", ki bo imel vse elemente sodobne organizacije (strukturo, vsebino in materialne pogoje).

Vpraajmo se ali, in kako, obstaja NVO, ?e nima zaposlenih ljudi, vsebine in osnovnih materialnih pogojev za delovanje. Ve?ina NVO obstaja, le na papirju - najbolje pa gre tistim, ki v tem ali onem imenu hodijo po Evropi zbirajo informacije in jih doma prodajajo civilni drubi (beri NVO) ali v imenu drave, kot njeni zvesti partnerji, po vzoru politikov, prodajajo lepore?je formalne demokracije v imenu nacionalnih interesov, ?lovekovih pravic ali vijih ciljev,...itn !

Namesto zgoraj zastavljenega vpraanja na katerega bo moral najti odgovor primarno EU parlament, bi bilo za NVO mnogo koristneje, da bi si odgovorili na vpraanje, kaj bi morale NVO narediti, da bi EU parlament bolj izraal in uresni?eval potrebe in zahteve civilne drube in nevladnih organizacij!

Sre?ko PRISLAN, Drutvo za projektno organizacijo managementa - POMLAD
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#62
Odg:Uvodna vpraanja k razpravi Pred 13 Leti, 12 Meseci  
Hvala Simon za asistenco!

Sicer e en konkreten predlog.

Predlagam:

- da vse aktivne NVO in tiste, ki izraajo svoj odgovoren odnos do NVO sektorja ter imajo lastne spletne strani, na svojih spletnih straneh objavijo neposreden _link_ na ta Forum, da ponudimo monost sodelovanja ?im ve?jemu tevilu NVO in obiskovalcem njihovih spletnih strani,
- da se NVO (moderatorje foruma) na prvi strani povee z njihovimi spletnimi stranmi in omogo?i ?im bolj u?inkovito spletno mreenje ter predstavitev NVO moderatorjev za posamezno podro?je,
- ta forum (mogo?e e doponjen) naj postane in ostane stalni forum za e-mreenje NVO in interaktivno sodelovanje na vseh podro?jih delovanja NVO.
- taken predlog ne pomeni samo odgovor na zastavljeno vpraanje, ampak razvoj strukture za sodelovanje in skupno organizacijo, oblikovanje ustrezne vsebine in v kon?ni kosekvanci tudi kvalitetne pobude, predloge in stali?a NVO za sodelovanje z vlado RS in EU parlamentom.

Kot primer: Drutvo POMLAD

Z lepimi pozdravi vsem, Sre?o
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#68
Odg:Uvodna vprašanja k razpravi Pred 13 Leti, 11 Meseci  
�iga Schmidt je napisal:
Povezava ve?ih nevladnih organizacij tako vsebinsko kot tudi projektno z namenom poenotenja stali�?. S tem bi ve? organizacij dobilo ve?jo kredibilnost in posluh evropske politike

Bolj�e mre�enje znotraj posameznih podro?ij nevladnih organizacij (umbrella).

�iga Schmidt
�OUM
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
Go to top Pošlji odgovor
Poganja FireBoardnaloži zadnje poslana sporočila na namizje