20. člen (obravnavanje pritožb)

natisni


20. člen
(obravnavanje pritožb)
(1) Najvišji organ upravljanja oziroma od njega pooblaščeni organ prostovoljske organizacije je dolžan obravnavati pritožbo prostovoljca v 15 dneh po prejemu.
(2) Prostovoljec ima pravico organu iz prejšnjega odstavka tudi osebno predstaviti okoliščine, zaradi katerih meni, da so bile kršene njegove pravice.
(3) V primeru ugotovljenih kršitev mora prostovoljska organizacija te odpraviti oziroma poskrbeti, da se preneha z nadaljnjimi kršitvami.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!